Profil distribuce zařízení

Seznam schválení přístupu založený na schválení (ACL) pro konkrétní produkt, který 1) označuje uživatelská zařízení v konkrétním provozním účtu (KMI) operačního účtu (KOA), do něhož produkty PRSN distribuují a 2) stanoví podmínky distribuce pro každé zařízení.


Device Distribution Profile

An approval-based Access Control List (ACL) for a specific product that 1) names the user devices in a specific key management infrastructure (KMI) Operating Account (KOA) to which PRSNs distribute the product, and 2) states conditions of distribution for each device.

Použito v metodice