Profil ochrany

Společná specifikace kritérií, která představuje bezpečnostní požadavky nezávislé na implementaci pro kategorii cílů hodnocení (TOE), která splňuje specifické potřeby spotřebitelů.


Protection Profile

Common Criteria specification that represents an implementation- independent set of security requirements for a category of Target of Evaluations (TOE) that meets specific consumer needs.

Použito v metodice