Profil ochrany

Společná specifikace kritérií, která představuje bezpečnostní požadavky nezávislé na implementaci pro kategorii cílů hodnocení (TOE), která splňuje specifické potřeby spotřebitelů.

Použito v metodice