Profil systému

Podrobný bezpečnostní popis fyzické struktury, komponenty zařízení, umístění, vztahů a obecného provozního prostředí informačního systému.


System Profile

Detailed security description of the physical structure, equipment component, location, relationships, and general operating environment of an information system.

Použito v metodice