Profily

Měření charakteristik očekávané aktivity tak, aby bylo možné je lépe identifikovat.


Profiling

Measuring the characteristics of expected activity so that changes to it can be more easily identified.

Použito v metodice