Program pro zvyšování povědomí a školení v oblasti bezpečnosti IT

Vysvětluje správná pravidla chování pro používání agenturních informačních systémů a informací. Program sděluje bezpečnostní politiky a postupy IT, které je třeba dodržovat.


IT Security Awareness and Training Program

Explains proper rules of behavior for the use of agency IT systems and information. The program communicates IT security policies and procedures that need to be followed.

Použito v metodice