Program pro zvyšování povědomí a školení v oblasti bezpečnosti IT

Vysvětluje správná pravidla chování pro používání agenturních informačních systémů a informací. Program sděluje bezpečnostní politiky a postupy IT, které je třeba dodržovat.

Použito v metodice