Prohlášení o shodě

Potvrzení vydané dodavatelem výrobku, že byly splněny stanovené požadavky.

Použito v metodice