Prohlášení o shodě

Potvrzení vydané dodavatelem výrobku, že byly splněny stanovené požadavky.


Declaration of conformity

Confirmation issued by the supplier of a product that specified requirements have been met.

Použito v metodice