Promiskuózní režim

Konfigurační nastavení karty síťového rozhraní, které způsobí přijetí všech příchozích paketů, které vidí, bez ohledu na zamýšlená určení.


Promiscuous Mode

A configuration setting for a network interface card that causes it to accept all incoming packets that it sees, regardless of their intended destinations.

Použito v metodice