Pronajatý okruh

Komunikační spojení mezi dvěma lokalitami využívanými výhradně jednou organizací. V moderních komunikacích vyhrazená šířka pásma na sdíleném odkazu vyhrazeném tomuto uživateli.


Leased Circuit

Communications link between two locations used exclusively by one organization. In modern communications, dedicated bandwidth on a shared link reserved for that user.

Použito v metodice