PROPIN

Vlastní informace

Materiál a informace vztahující se k produktům, podnikům nebo činnostem společnosti, nebo s nimi spojenými, včetně, ale nikoliv pouze, finančních informací; údaje nebo výkazy; obchodní tajemství; výzkum a vývoj produktů; stávající a budoucí návrhy výrobků a specifikace výkonu; marketingové plány nebo techniky; schémata; seznamy klientů; počítačové programy; procesů; a know-how, které společnost jasně identifikovala a řádně označila jako informace o vlastnictví, obchodní tajemství nebo důvěrné informace společnosti. Tyto informace musely být vyvinuty společností a nebyly k dispozici vládě nebo veřejnosti bez omezení od jiného zdroje.


PROPIN

Proprietary Information

Material and information relating to or associated with a company's products, business, or activities, including but not limited to financial information; data or statements; trade secrets; product research and development; existing and future product designs and performance specifications; marketing plans or techniques; schematics; client lists; computer programs; processes; and know-how that has been clearly identified and properly marked by the company as proprietary information, trade secrets, or company confidential information. The information must have been developed by the company and not be available to the government or to the public without restriction from another source.

Použito v metodice