PROPIN

Vlastní informace

Materiál a informace vztahující se k produktům, podnikům nebo činnostem společnosti, nebo s nimi spojenými, včetně, ale nikoliv pouze, finančních informací; údaje nebo výkazy; obchodní tajemství; výzkum a vývoj produktů; stávající a budoucí návrhy výrobků a specifikace výkonu; marketingové plány nebo techniky; schémata; seznamy klientů; počítačové programy; procesů; a know-how, které společnost jasně identifikovala a řádně označila jako informace o vlastnictví, obchodní tajemství nebo důvěrné informace společnosti. Tyto informace musely být vyvinuty společností a nebyly k dispozici vládě nebo veřejnosti bez omezení od jiného zdroje.

Použito v metodice