Prostředí

Souhrn externích postupů, podmínek a objektů ovlivňujících vývoj, provoz a údržbu informačního systému.


Environment

Aggregate of external procedures, conditions, and objects affecting the development, operation, and maintenance of an information system.

Použito v metodice