Prostředí pro sdílení informací

1. Přístup, který usnadňuje sdílení informací o terorismu a národní bezpečnosti.

2. ISE ve své širší aplikaci umožňuje účastníkům důvěryhodného partnerství sdílet, objevovat a přistupovat k řízeným informacím.


Information Sharing Environment

1. An approach that facilitates the sharing of terrorism and homeland security information.

2. ISE in its broader application enables those in a trusted partnership to share, discover, and access controlled information.

Použito v metodice