Prostředí provozu

Fyzické, technické a organizační prostředí, v němž informační systém funguje, mimo jiné: mise / obchodní funkce; mise / obchodní procesy; ohrožení prostoru; zranitelnosti; architektury podnikových a informačních systémů; personál; zařízení; vztahy dodavatelského řetězce; informační technologie; organizační řízení a kultura; akvizice a zadávání veřejných zakázek; organizační politiky a postupy; organizační předpoklady, omezení, tolerance rizika a priority / kompromisy).


Environment of Operation


The physical, technical, and organizational setting in which an information system operates, including but not limited to: missions/business functions; mission/business processes; threat space; vulnerabilities; enterprise and information security architectures; personnel; facilities; supply chain relationships; information technologies; organizational governance and culture; acquisition and procurement processes; organizational policies and procedures; organizational assumptions, constraints, risk tolerance, and priorities/trade-offs).

Použito v metodice