Prostý text

Srozumitelné údaje, které mají smysl a lze je pochopit bez použití dešifrování.


Plaintext

Intelligible data that has meaning and can be understood without the application of decryption.

Použito v metodice