Protiopatření

Jakýkoli proces, který přímo snižuje hrozbu nebo zranitelnost.


Countermeasure

Any process that directly reduces a threat or vulnerability.

Použito v metodice