Protokol Challenge-Response

Protokol ověřování, v němž ověřovatel posílá žadateli výzvu (obvykle náhodnou nebo necelou), kterou žadatel kombinuje s tajemstvím (často tím, že společně vymaže výzvu a sdílené tajemství nebo použije operaci soukromého klíče k výzvě) generovat odpověď, která je odeslána ověřovateli.

Ověřovatel může nezávisle ověřit odpověď generovanou žadatelem (např. Přepočetem hash výzvy a sdíleného tajemství a srovnáním s odpovědí nebo prováděním operace s veřejným klíčem na odpověď) a zjistit, že Navrhovatel má a řídí tajemství.

Použito v metodice