Protokol ověřování

Definovaná posloupnost zpráv mezi Navrhovatele a Verifikátorem, která prokazuje, že Navrhovatel má vlastnictví a kontrolu nad platným tokem pro stanovení jeho totožnosti, a případně prokazuje Navrhovateli, že komunikuje s určeným ověřovatelem.


Authentication Protocol

A defined sequence of messages between a Claimant and a Verifier that demonstrates that the Claimant has possession and control of a valid token to establish his/her identity, and optionally, demonstrates to the Claimant that he or she is communicating with the intended Verifier.

Použito v metodice