Protokolová entita

Entita, která následuje sadu pravidel a formátů (sémantické a syntaktické), které určují komunikační chování jiných entit.


Protocol Entity

Entity that follows a set of rules and formats (semantic and syntactic) that determines the communication behavior of other entities.

Použito v metodice