Provozní informace o chybějících informacích

Informace, které popisují přítomnost chyby informací v rámci konkrétního provozního nastavení nebo sítě.


Operational Vulnerability Information

Information that describes the presence of an information vulnerability within a specific operational setting or network.

Použito v metodice