Provozní kontroly

Bezpečnostní kontroly (tj. ochranná opatření nebo protiopatření) pro informační systém, který jsou primárně implementovány a prováděny osobami (na rozdíl od systémů).


Operational Controls

The security controls (i.e., safeguards or countermeasures) for an information system that primarily are implemented and executed by people (as opposed to systems).

Použito v metodice