Provozní osvobození

Úřad pro další používání nemodifikovaných koncových položek COMSEC až do dokončení povinné úpravy.

Použito v metodice