Provozní osvobození

Úřad pro další používání nemodifikovaných koncových položek COMSEC až do dokončení povinné úpravy.


Operational Waiver

Authority for continued use of unmodified COMSEC end-items pending the completion of a mandatory modification.

Použito v metodice