Provozní režim

Popis podmínek, za nichž funguje informační systém na základě citlivosti zpracovávané informace a úrovní clearance, schválení formálního přístupu a potřeby uživatelů znát. Pro zpracování nebo přenos informací jsou povoleny čtyři provozní režimy: vyhrazený režim, režim vysokého režimu systému, rozdělený / rozdělený režim a víceúrovňový režim.


Mode of Operation

Description of the conditions under which an information system operates based on the sensitivity of information processed and the clearance levels, formal access approvals, and need-to-know of its users. Four modes of operation are authorized for processing or transmitting information: dedicated mode, system high mode, compartmented/partitioned mode, and multilevel mode.

Použito v metodice