Proxy Agent

Softwarová aplikace běžící na firewallu nebo na vyhrazeném serveru proxy, který je schopen filtrovat protokol a směrovat jej mezi rozhraními zařízení.

Použito v metodice