Proxy pro kontrolu firewallu

Komponenta, která ovládá zpracování brány firewall. Proxy pro řízení firewallu může požádat firewall o otevření konkrétních portů, které jsou potřebné pro hovor a nasměrování brány firewall k ukončení těchto portů při ukončení hovoru.

Použito v metodice