Proxy pro kontrolu firewallu

Komponenta, která ovládá zpracování brány firewall. Proxy pro řízení firewallu může požádat firewall o otevření konkrétních portů, které jsou potřebné pro hovor a nasměrování brány firewall k ukončení těchto portů při ukončení hovoru.


Firewall Control Proxy

The component that controls a firewall’s handling of a call. The firewall control proxy can instruct the firewall to open specific ports that are needed by a call, and direct the firewall to close these ports at call termination.

Použito v metodice