Proxy Server

Server, který funguje jako prostředník mezi uživateli a jinými servery, ověřuje požadavky uživatele.


Proxy Server

Server that acts as an intermediary between users and others servers, validating user requests.

Použito v metodice