Proxy Server

Server, který funguje jako prostředník mezi uživateli a jinými servery, ověřuje požadavky uživatele.

Použito v metodice