PRSN

Uzel primárních služeb

Klíčový uzel klíčové infrastruktury, který poskytuje ústřednímu bodu přístupu uživatelů k produktům, službám a informacím KMI.


PRSN

Primary Services Node

A Key Management Infrastructure core node that provides the users’ central point of access to KMI products, services, and information.

Použito v metodice