Průběžné sledování

Průběžné sledování je proces a technologie používané k odhalení shody a rizikových otázek spojených s finančním a provozním prostředím organizace. Finanční a provozní prostředí se skládá z lidí, procesů a systémů, které spolupracují na podpoře účinných a efektivních operací.


Continuous Monitoring

Continuous monitoring is the process and technology used to detect compliance and risk issues associated with an organization's financial and operational environment. The financial and operational environment consists of people, processes, and systems working together to support efficient and effective operations.

Použito v metodice