Pruhované jádro

Síťová architektura, ve které jsou uživatelská data procházející jádrovou sítí IP dešifrována, filtrována a jednou nebo vícekrát zašifrována.


Striped Core

A network architecture in which user data traversing a core IP network is decrypted, filtered and re-encrypted one or more times.

Použito v metodice