Průzkum kryptografického systému

Technika řízení, ve které skuteční držitelé kryptografického systému vyjadřují názory na vhodnost systému a poskytují informace o využití pro technické hodnocení.


Cryptographic System Survey

Management technique in which actual holders of a cryptographic system express opinions on the system's suitability and provide usage information for technical evaluations.

Použito v metodice