Pseudonym

Jméno účastníka, které si předplatitel vybral a který není důkazem totožnosti ověřen.

Použito v metodice