Pseudonym

Jméno účastníka, které si předplatitel vybral a který není důkazem totožnosti ověřen.


Pseudonym

A subscriber name that has been chosen by the subscriber that is not verified as meaningful by identity proofing.

Použito v metodice