RA

Registrační orgán

Jednotlivá instituce, která ověřuje důkaz totožnosti účetní jednotky a vlastnictví klíčového páru.

Použito v metodice