RA

Registrační orgán

Jednotlivá instituce, která ověřuje důkaz totožnosti účetní jednotky a vlastnictví klíčového páru.


RA

Registration Authority

The individual institution that validates an entity's proof of identity and ownership of a key pair.

Použito v metodice