Randomizer

Analogový nebo digitální zdroj nepředvídatelných, nezaujatých a obvykle nezávislých bitů. Randomizéry mohou být použity pro několik různých funkcí, včetně generování klíčů nebo pro zajištění počátečního stavu pro klíčový generátor.


Randomizer

Analog or digital source of unpredictable, unbiased, and usually independent bits. Randomizers can be used for several different functions, including key generation or to provide a starting state for a key generator.

Použito v metodice