RBAC

Řízení přístupu založené na rolích

Řízení přístupu založené na rolích (RBAC) je metoda regulace přístupu k počítačovým nebo síťovým zdrojům na základě rolí jednotlivých uživatelů v rámci podniku. V tomto kontextu je přístup schopen jednotlivého uživatele vykonávat určitý úkol, například prohlížet, vytvářet nebo upravovat soubor. Role jsou definovány podle kompetence, oprávnění a odpovědnosti v rámci podniku.


RBAC

Role-based access control (RBAC) is a method of regulating access to computer or network resources based on the roles of individual users within an enterprise. In this context, access is the ability of an individual user to perform a specific task, such as view, create, or modify a file. Roles are defined according to job competency, authority, and responsibility within the enterprise.

Použito v metodice