RBAC

Řízení přístupu založené na rolích

Řízení přístupu založené na rolích (RBAC) je metoda regulace přístupu k počítačovým nebo síťovým zdrojům na základě rolí jednotlivých uživatelů v rámci podniku. V tomto kontextu je přístup schopen jednotlivého uživatele vykonávat určitý úkol, například prohlížet, vytvářet nebo upravovat soubor. Role jsou definovány podle kompetence, oprávnění a odpovědnosti v rámci podniku.

Použito v metodice