RBG

Generátor náhodných bitů

Zařízení nebo algoritmus, který vysílá sekvenci binárních bitů, které se zdají být statisticky nezávislé a nezaujaté. RBG je buď DRBG nebo NRBG.


RBG

Random Bit Generator

A device or algorithm that outputs a sequence of binary bits that appears to be statistically independent and unbiased. An RBG is either a DRBG or an NRBG.

Použito v metodice