Reakce na incident

Odpověď podniku na katastrofu nebo jinou významnou událost, která může významně ovlivnit podnik, jeho lidi nebo schopnost produktivního fungování.

Reakce na mimořádné události může zahrnovat evakuaci zařízení, zahájení plánu obnovy po havárii (DRP), provedení vyhodnocení škod a další opatření nezbytná k přivedení podniku do stabilnějšího stavu.

Použito v metodice