Reakce v reálném čase

Okamžitá odpověď na pokus o proniknutí, který je detekován a diagnostikován včas, aby se zabránilo přístupu.


Real-Time Reaction

Immediate response to a penetration attempt that is detected and diagnosed in time to prevent access.

Použito v metodice