RED

V kryptografických systémech se rozumí informace nebo zprávy, které obsahují citlivé nebo utajované informace, které nejsou zašifrovány.


RED

In cryptographic systems, refers to information or messages that contain sensitive or classified information that is not encrypted.

Použito v metodice