Reference Monitor

Bezpečnostní technický termín pro IT funkcionalitu, který (1) kontroluje veškerý přístup, (2) nemůže být obejit, (3) je odolný proti falšování a (4) poskytuje jistotu, že ostatní tři položky jsou pravdivé.


Reference Monitor

The security engineering term for IT functionality that (1) controls all access, (2) cannot be by-passed, (3) is tamper-resistant, and (4) provides confidence that the other three items are true.

Použito v metodice