Registrace

Proces, kterým se strana stane účastníkem poskytovatele pověření (CSP), a registrační orgán ověří totožnost této strany jménem CSP.

Použito v metodice