Registrace

Proces, kterým se strana stane účastníkem poskytovatele pověření (CSP), a registrační orgán ověří totožnost této strany jménem CSP.


Registration

The process through which a party applies to become a subscriber of a Credentials Service Provider (CSP) and a Registration Authority validates the identity of that party on behalf of the CSP.

Použito v metodice