Registrace uživatele

Funkce v životním cyklu klíčového materiálu; proces, kterým se jednotka stává členem domény zabezpečení.


User Registration

A function in the life cycle of keying material; a process whereby an entity becomes a member of a security domain.

Použito v metodice