Regulace

Pravidla nebo zákony vymezené a vynucované orgánem k regulaci chování.


Regulation

Rules or laws defined and enforced by an authority to regulate conduct.

Použito v metodice