Rekey

Změna hodnoty kryptografického klíče, který se používá v kryptografickém systému / aplikaci.


Rekey

To change the value of a cryptographic key that is being used in a cryptographic system/application.

Použito v metodice