Relevantní událost zabezpečení

Výskyt (např. Kontrolovatelná událost nebo příznak), který má za to, že má potenciální bezpečnostní důsledky pro systém nebo jeho prostředí, které mohou vyžadovat další kroky (upozornění, vyšetřování nebo reakce).


Security-Relevant Event

An occurrence (e.g., an auditable event or flag) considered to have potential security implications to the system or its environment that may require further action (noting, investigating, or reacting).

Použito v metodice