Replay útoky

Útok, který zahrnuje zachycení přenášených informací o autentizaci nebo řízení přístupu a jeho následné opětovné přenosy s úmyslem vytvořit neoprávněný účinek nebo získat neoprávněný přístup.


Replay Attacks

An attack that involves the capture of transmitted authentication or access control information and its subsequent retransmission with the intent of producing an unauthorized effect or gaining unauthorized access.

Použito v metodice