Respondr

Entita, která reaguje na iniciátora výměny ověřování.

Použito v metodice