Respondr

Entita, která reaguje na iniciátora výměny ověřování.


Responder

The entity that responds to the initiator of the authentication exchange.

Použito v metodice