Řetěz důkazů

Proces a záznam, který ukazuje, kdo, kde a kdy získal důkaz, a kdo měl kontrolu nebo držení důkazů. "Sekvenování" řetězce důkazů následuje po tomto pořadí: shromažďování a identifikace, analýza, úložný prostor, zachování, předložení před soudem, návrat k majiteli.


Chain of Evidence

A process and record that shows who obtained the evidence; where and when the evidence was obtained; who secured the evidence; and who had control or possession of the evidence. The “sequencing” of the chain of evidence follows this order: collection and identification; analysis; storage; preservation; presentation in court; return to owner.

Použito v metodice