Rezervující klíčový materiál

Klíč sloužící k uspokojení neplánovaných potřeb.


Reserve Keying Material

Key held to satisfy unplanned needs.

Použito v metodice