Rezidentní režim zabezpečení

Provozní režim zabezpečení informačních systémů, v němž mají všichni pracovníci povolení, avšak nikoliv nezbytně formální přístup a potřebu vědět, pro všechny informace zpracovávané informačním systémem.


Partitioned Security Mode

Information systems security mode of operation wherein all personnel have the clearance, but not necessarily formal access approval and need-to-know, for all information handled by an information system.

Použito v metodice