RFID

Identifikace frekvence rádia

Forma automatické identifikace a zachycení dat (AIDC), která používá k přenosu informací elektrické nebo magnetické pole na rádiových frekvencích.


RFID

Radio Frequency Identification

A form of automatic identification and data capture (AIDC) that uses electric or magnetic fields at radio frequencies to transmit information.

Použito v metodice