Řídící informace

Informace, které jsou zadány do kryptografického modulu pro účely směrování provozu modulu.


Control Information

Information that is entered into a cryptographic module for the purposes of directing the operation of the module.

Použito v metodice