Řídící orgán

Úředník zodpovědný za řízení provozu kryptonetu a za řízení provozního použití a řízení klíčového materiálu přiděleného kryptonetu.


Controlling Authority

Official responsible for directing the operation of a cryptonet and for managing the operational use and control of keying material assigned to the cryptonet.

Použito v metodice